skip to Main Content
ONDERHOUDSVRIJ EENMALIGE INVESTERING PERMANENTE VEILIGHEID
T +31 30 888 73 26 E info@snakeline.nl

Wet- en regelgeving

In art. 3.16 Arbobesluit staat dat wanneer er sprake is van het risico om van meer dan 2,5 meter te vallen, er veiligheidsmaat-regelen moeten worden genomen. Omdat bijna alle reguliere onderhoudswerkzaamheden korter duren dan 3 uur, hoeven er geen steigers, vangnetten te worden geplaatst. Een steiger plaatsen ter hoogte van de goot heeft geen zin als je van de nok af kan vallen., Wél dient er dan aangelijnd te worden gewerkt in combinatie met een harnasgordel voorzien van valdemper.

Met de Snake Line zorgt u voor maximale veiligheid. Eenmaal voorzien van een Snake Line is uw dak permanent veilig te betreden.

Type B
Back To Top